Shqipëri

About Us (in your language): 

Misioni i “Liria në Krishtin” në Shqipëri ështe për të pajisur Kishën që të mund të jetë e aftë të bëjë dishepuj të frytshem. Është zhvilluar një kurs dishepullizimi bazuar në dy libra “Fitore mbi ërrësirën” dhe “Ҫliruesi nga skllaveria” te shkruar nga Neil T. Anderson. Ky kurs, i cili është përdorur në më tepër se 4000 kisha në mbarë botën, tashmë është i disponueshem edhe në gjuhën shqip. Ky kurs përmban një udhëzues drejtuesish, nje udhëzues per pjësemarrësit, librin “Hapat drejt lirisë në Krishtin” dhe për ҫdo mesim, një prezantim të qartë e ndihmues në PowerPoint.

Për më tepër, shërbesa “Liria në Krishtin” dëshiron dhe është në gjendje të pajise kishat me trajnime për drejtuesit e grupeve se si të nisin një kurs dishepullizimi dhe gjithashtu me trajnime shtesë. Në disa zona të Shqipërise në do të kemi prezantimet për drejtuesit e kishave, drejtuesit e të rinjve, drejtuesit e grupeve të vogla;.... per çdo drejtues që deshiron të bëjë dishepuj të frytshem që do të ndikojnë shoqërinë.

Tashmë (pranverë 2014) disa kisha po përdorin materialet e FIC dhe disa kisha të tjera po i përdorin keto materiale për të nth herë.

 Duke pajisur dishepujt për të bërë dishepuj

How to contact us (in your language): 

Contact Arjan with lirianekrishtin@gmail.com or alarashi@gmail.com, +355694015676

or Peter with peter.maris@ficminternational.org, +355696030600

Your large picture: