România

About Us (in your language): 

Noi, cei de la Libertate în Hristos România, dorim să vedem Biserica, Mireasa Lui Hristos, deplin pregătită pentru întoarcerea Mirelui ei, Domnul nostru.

 

În acest sens, Libertate în Hristos România organizează conferințe, seminarii și consultanțe și oferă materiale și sprijin tuturor bisericilor locale și organizațiilor creștine din România și din țările învecinate cu scopul de a le ajuta să facă ucenici ai lui Hristos, maturi și rodnici care Îl slăvesc pe Dumnezeu și trăiesc pentru scopurile Lui.

About Us (in English if other language used above): 

 

We at Freedom in Christ Romania love to see the Church, Christ's Bride fully prepared for Her Groom's

return, our Lord.

 

To this end, Freedom in Christ Romania organizes conferences, seminars, consultations and provides

resources and support to every local Church and Christian organizations from Romania and neighboring

countries, in order to help them make mature and fruitful disciples of Christ who glorify Him and live for

His purposes.

How to contact us (in your language): 

Reprezentant

Daniel Lavric

Timisoara-Romania

Bd.Liviu Rebreanu nr. 106

cod. 300748

Tel:0040732002053

E-mail: daniel02lavric@yahoo.com

 

How to contact us in English (if other language used above): 

Reprezentative

Daniel Lavric

Timisoara-Romania

Blv. Liviu Rebreanu nr. 106

Zipcode: 300748

Tel:0040732002053

E-mail: daniel02lavric@yahoo.com